สมัครสมาชิก


ระบบลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ บุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

( อย่างน้อยมี 8 ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อความปลอดภัยจากการคาดเดาได้ง่าย)ยกเลิกเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyrights © 2019 - 2020 All Rights Reserved by เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่